Alebrijes, Cocina Mexicana

Všehrdova 436, 110 00 Malá Strana

Botana
115 Kč
ks
Nachos Queso
149 Kč
ks
Nachos Pollo ok
199 Kč
ks
Nachos Carne
219 Kč
ks
+ Salsa picante
45 Kč
ks
+ Guacamole
65 Kč
ks
Tacos Gobernador
279 Kč
ks
Tacos Carne con Nopales
249 Kč
ks
Tacos Vegetarian
199 Kč
ks
+Cheese
39 Kč
ks
Tacos Pollo
209 Kč
ks
+Cheese
39 Kč
ks
Tacos Pastor
229 Kč
ks
+Cheese
39 Kč
ks
Tacos Carne
249 Kč
ks
+Cheese
39 Kč
ks
Tacos Placeros
259 Kč
ks
+ Cheese
39 Kč
ks
Tacos Campechanos
269 Kč
ks
+Cheese
39 Kč
ks
Norteños Vegetarianos
249 Kč
ks
Norteños Pollo
249 Kč
ks
Norteños Pastor
249 Kč
ks
Norteños Carne
249 Kč
ks
Burrito de Asada
229 Kč
ks
Burrito Pastor
229 Kč
ks
Burrito Pollo
229 Kč
ks
Burrito Vegetariano
229 Kč
ks
Te amo Salad
169 Kč
ks
Te amo Salad + Chicken
199 Kč
ks
Te amo Salad + Shrimps
219 Kč
ks
Fajitas Camaron
449 Kč
ks
Fajitas Vegetarian
279 Kč
ks
+Cheese
45 Kč
ks
Fajitas Pollo
319 Kč
ks
+Cheese
45 Kč
ks
Fajitas Carne
359 Kč
ks
+Cheese
45 Kč
ks
Totopos
65 Kč
ks
Guacamole
85 Kč
ks
Salsa Picante
55 Kč
ks
Tortillas
55 Kč
ks
Jalapeños
39 Kč
ks
Pico de Gallo
39 Kč
ks
Sour Cream
39 Kč
ks
Rice
39 Kč
ks
Beans
39 Kč
ks
Clásica
125 Kč
ks
Prime Margarita
189 Kč
ks
Tequila Sunrise
89 Kč
ks
Cuba Libre
89 Kč
ks
Whiskey Sour
119 Kč
ks
Corona 0,33
75 Kč
ks
Guinness
85 Kč
ks
Michelada / Corona
89 Kč
ks
Ojo Rojo / Corona
109 Kč
ks
Jamaica
55 Kč
ks
Tamarindo
55 Kč
ks
Quesadilla harina Queso
145 Kč
ks
Quesadilla harina Pollo
205 Kč
ks
Quesadilla harina Carne
225 Kč
ks